งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

Audition

เชียงใหม่ – ประกาศของผู้เข้าแข่งขันที่ประสบความสำเร็จ

วันที่ 10 กันยายน 2559 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ Junior A Category Miss Varint Wongratanaphisan Miss Xinyi Gu Junior B Category Miss Julian Wong Mr. Jetniphat Haemanwichian Miss Matchima Promguntha Miss Ravint Wongratanaphisan Miss Ravint Wongratanaphisan and Miss Porjai Rangsri Mr. Steve Parfitt Mr. Aksel Sousek Moe Miss Porjai Rangsri Junior C Category…

กรุงเทพฯ – ประกาศของผู้เข้าแข่งขันที่ประสบความสำเร็จ

Junior A Ms. Sirima Pholtape / Piano / Thai Mr. Pasit Wattanalekhawong / Piano/ Thai Junior B Ms. Pornapas Kijoran / Piano Solo/ Thai Junior C No qualifier Open Category Mr.Supat Hanpatanachai / Saxophone/ Thai Mr. Chinnawat Themkumkwun / Classical Guitar/ Thai Mr. Songklod Nunthakasem / Trombone/ Thai Arumirai Clarinet…