งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

DONATE


สนับสนุนการจัดงาน/ท่านสามารถช่วยสนับสนุนการจัดงาน!

เพื่อการสนับสนุนให้ดนตรีคลาสสิคของเยาวชนเชียงใหม่เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนได้ด้วยการโอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชี “มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่”

 

 

I: Friends of the Festival : โดยการเป็นเพื่อนงานมหกรรมนานาชาติ

(หมดเขตรับการสนับสนุนวันที่ 30 กันยายน 2561)

[] สนับสนุน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
– ได้รับบัตร Festival Pass จำนวน 2 ใบ
– ชื่อผู้สนับสนุนจะปรากฎบนสูจิบัตร และเว็บไซด์
 

[] สนับสนุน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
– ได้รับบัตร Festival Pass จำนวน 4 ใบ
– ชื่อผู้สนับสนุนจะปรากฎบนสูจิบัตร และเว็บไซด์

 

II: Business Sponsors : แบบภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

(หมดเขตรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำสูติบัตรในวันที่ 30กันยายน 2561)

[] สนับสนุน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
– ได้รับบัตร Festival Pass จำนวน 8 ใบ
– มีโลโก้ปรากฎบนโปสเตอร์ สูจิบัตร และเว็บไซด์
 

[] สนับสนุน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
-ได้รับบัตร Festival Pass จำนวน 12 ใบ
-มีโลโก้ปรากฎบนโปสเตอร์ สูจิบัตร และเว็บไซด์
-ได้พื้นที่โฆษณาบนสูจิบัตร

 

 

Transfer Donation

Bank Transfer

ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาดสวนแก้ว
เลขที่บัญชี
531 0 681 795
ชื่อบัญชี
“มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่”
ที่อยู่ธนาคาร
เลขที่ 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ธนาคาร
+66-53-225-465
(Swift Code: BKKBTHBK)

 
Paypal

สามารถสนับสนุนผ่านทาง PayPal โดยใช้ Credit Card
(ไม่มี account ของ PayPal ก็สามารถบริจาคได้)

 
เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่มูลนิธิฯ เพื่อที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ออกจดหมายขอบคุณให้ท่าน FAX: +66-53-224-502 Email: jjcadenza5@gmail.com

*ใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
 

และขอส่งไฟล์ Logo /หรือชื่อองค์กร บริษัท ชื่อที่จะใช้พิมพ์ใน Friends of the Festival Page มาที่
อีเมล: cgimfann@gmail.com


Donation Amount