งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

DONATE


สนับสนุนการจัดงาน/ท่านสามารถช่วยสนับสนุนการจัดงาน!

เพื่อการสนับสนุนให้ดนตรีคลาสสิคของเยาวชนเชียงใหม่เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนได้ด้วยการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี “มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่”

 

 

Friends of the Festival : โดยการเป็นเพื่อนงานมหกรรมนานาชาติ

สิ่งที่ผู้สนับสนุนจะได้รับ

(หมดเขตรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำสูติบัตรในวันที่ 20 ตุลาคม 2561)

friends
 

Business Sponsors : สนับสนุนแบบภาคธุรกิจ ซึ่งได้รับประประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

(หมดเขตรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำสูติบัตรในวันที่ 20 ตุลาคม 2561)

Business
 

การลงโฆษณาบนสูจิบัตร

บริจาค 3,000 บาท ได้ลงโฆษณา ขนาด 1/4 ของหน้ากระดาษ

 

Transfer Donation

Bank Transfer

ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาดสวนแก้ว
เลขที่บัญชี
531 0 681 795
ชื่อบัญชี
“มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่”
ที่อยู่ธนาคาร
สาขากาดสวนแก้ว เลขที่ 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ธนาคาร
+66-53-225-465 (Swift Code: BKKBTHBK)

เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่มูลนิธิฯ เพื่อที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ออกจดหมายขอบคุณให้ท่าน
FAX: +66-53-224-502
Email: jjcadenza5@gmail.com

*ใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

 

Paypal

สามารถสนับสนุนผ่านทาง PayPal โดยใช้ Credit Card (ไม่มี account ของ PayPal ก็สามารถบริจาคได้)


Donation Amount