งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

DONATE


ท่านสามารถช่วยสนับสนุนการจัดงาน!

เพื่อการสนับสนุนให้ดนตรีคลาสสิคของเยาวชนเชียงใหม่เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนได้ด้วยการโอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชี “มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่”

 

รูปแบบการสนับสนุน
I: Friends of the Festival 
II: Business Sponsor

 

I: Friends of the Festival

(หมดเขตรับการสนับสนุนวันที่ 30 กันยายน 2562)

สนับสนุน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
– ได้รับบัตร Shanghai Chinese Orchestra Concert (SHCO) จำนวน 2 ใบ
– ได้รับบัตร Chiang Mai Symphony & Shanghai Chinese Orchestra (Gala Concert) จำนวน 2 ใบ
– ได้รับบัตร Guest Artist Chamber Music Pass จำนวน 2 ใบ
– ชื่อผู้สนับสนุนจะปรากฏบนสูจิบัตร และเว็บไซด์
o
สนับสนุน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
– ได้รับบัตร Shanghai Chinese Orchestra Concert (SHCO) จำนวน 4 ใบ
– ได้รับบัตร Chiang Mai Symphony & Shanghai Chinese Orchestra (Gala Concert) จำนวน 4 ใบ
– ได้รับบัตร Guest Artist Chamber Music Pass จำนวน 4 ใบ
– ชื่อผู้สนับสนุนจะปรากฏบนสูจิบัตร และเว็บไซด์

o

II: Business Sponsors

สนับสนุน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
– ได้รับบัตร Shanghai Chinese Orchestra Concert (SHCO) จำนวน 4 ใบ
– ได้รับบัตร Chiang Mai Symphony & Shanghai Chinese Orchestra (Gala Concert) จำนวน 4 ใบ
– ได้รับบัตร Guest Artist Chamber Music Pass จำนวน 4 ใบ
– โลโก้ผู้สนับสนุนปรากฏบนสูจิบัตร, เว็บไซด์, โปสเตอร์ และบนเวที
– ได้พื้นที่โฆษณาบนสูจิบัตร 0.5 หน้า
o
สนับสนุน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

– ได้รับบัตร Shanghai Chinese Orchestra Concert (SHCO) จำนวน 6 ใบ
– ได้รับบัตร Chiang Mai Symphony & Shanghai Chinese Orchestra (Gala Concert) จำนวน 6 ใบ
– ได้รับบัตร Guest Artist Chamber Music Pass จำนวน 6 ใบ
– โลโก้ผู้สนับสนุนปรากฏบนสูจิบัตร, เว็บไซด์, โปสเตอร์ และบนเวที
– ได้พื้นที่โฆษณาบนสูจิบัตร 1 หน้า

o

ขนาดพื้นที่โฆษณาบนสูจิบัตร
ขนาด   1 หน้า   = A4  (W 21 – H 29.7 cm)
ขนาด 0.5 หน้า  = A5  (W 21 – H 14.8 cm)

 

Transfer Donation

Bank Transfer

ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาดสวนแก้ว
เลขที่บัญชี
531 0 681 795
ชื่อบัญชี
“มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่”
ที่อยู่ธนาคาร
เลขที่ 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ธนาคาร
+66-53-225-465
(Swift Code: BKKBTHBK)

Paypal

สามารถสนับสนุนผ่านทาง PayPal โดยใช้ Credit Card (ไม่มี account ของ PayPal ก็สามารถบริจาคได้) เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ e-mail: jjcadenza5@gmail.com เพื่อที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ออกจดหมายขอบคุณให้ท่าน

*ใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ ไม่สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษี
และขอส่งไฟล์ Logo /หรือชื่อองค์กร บริษัท ชื่อที่จะใช้พิมพ์ใน Friends of the Festival Page (กรุณาระบุภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มาที่ e-mail: cgimf2019@gmail.com (ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562)

 


Donation Amount