งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

Competition 2019


” />การแข่งขันการประกวดดนตรี

รางวัลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


กฎกติกาการแข่งขันการประกวดดนตรี
การแข่งขันเปิดกว้างสำหรับดนตรีคลาสสิคเครื่องดนตรี การขับร้อง ทั้งในแบบแสดงเดี่ยว (solo) และแบบกลุ่ม (ensemble)
ประเภทการแข่งขัน
 1. ประเภท Junior
  a. อายุไม่เกิน 9 ปี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
  b. อายุระหว่าง 10 – 12 ปี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
  c. อายุระหว่าง 12 – 15 ปี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
 1. ประเภท Senior – Open Category อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
  การแข่งขันแบบ Open Classical Music ผู้เข้าแข่งขันแบบแสดงเดี่ยว (solo) และแสดงกลุ่ม (ensemble) แข่งร่วมกัน

หมายเหตุ:
– สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันแบบกลุ่ม (ensemble) ให้ใช้อายุของสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดเป็นเกณฑ์
– สำหรับผู้ที่ต้องการแข่งขัน Category C. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น
– สำหรับรุ่น Junior รอบรองชนะเลิศ คือ รอบชิงชนะเลิศของรุ่นนี้

หมดเขต:
สำหรับผู้เข้าแข่งขันชาวไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2562
สำหรับชาวต่างชาติวันที่ 25 กันยายน 2562

 

ค่าสมัคร: (2,000.- บาท)
– ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงบทเพลงตามความถนัดความยาวไม่เกิน 10 นาที
– สำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภท Junior อาจบรรเลงสั้นกว่า 10 นาที
– ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับเกียรติบัตร

แสดงผลการคัดเลือก
– ผู้ชนะในปี 2559/ 2560/ 2561 อนุญาตให้ผ่านรอบคัดเลือกโดยไม่ต้อง Audition

โดยต้องเป็นสมาชิกของวงเดิมหากเปลี่ยนสมาชิกจะต้อง Audition อีกครั้ง
– ต้อง Audition รอบคัดเลือกหากเป็น Category ที่มีอายุสูงขึ้นต่างจากปี 2559/ 2560/ 2561
– ในทุกกรณีผู้สมัครยังต้องชำระค่าสมัครรอบคัดเลือก

 

กำหนดการคัดเลือก

Regional Round in Chiang Mai
เฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
ผู้เข้าแข่งขัน (ไม่จำกัดเชื้อชาติ) ต้องพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันในกลุ่มนี้ การ Audition กำหนดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้อง CRK Recital Hall วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ

 

YouTube Video round for All Nationalities
รอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้พำนักในจังหวัดเชียงใหม่
ให้ส่ง video ผ่าน YouTube

(ไม่มีการ audition ที่กรุงเทพฯ)

ข้อกำหนดในการส่ง YouTube ต้องเห็นใบหน้า มือ และ Pedal (สำหรับเปียโน) ของผู้สมัครบรรเลงบทเพลงตลอดการแสดง
1. Video จะต้องบันทึกในปี 2562 เท่านั้น
2. ก่อนการแสดงผู้เข้าแข่งขันให้แนะนำตัวเอง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขเข้าแข่งขันชื่อบทเพลงเป็นภาษาอังกฤษ
3. บรรเลงบทเพลงตามความถนัดไม่เกิน 10 นาที และอัพโหลดบน YouTube
4. รุ่น Junior สามารถบรรเลงบทเพลงสั้นกว่า 10 นาที
5. Video ควร upload บน YouTube แล้วให้ส่ง URL ของ Video มายัง Email ที่ใช้ส่งใบสมัคร โดยให้ส่งภายในวันที่กำหนด
 

**ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 30 กันยายน 2562 บน Website   

 

รอบการคัดเลือกการแข่งขัน

การแข่งขันรอบที่หนึ่ง (First Round)
วันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2562     (ค่าสมัคร 2,000.- บาท)
ณ ห้องบ้านร้อยจันทร์ ชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว

 

1. บรรเลงบทเพลงที่ถนัด 1 บทเพลง ความยาวไม่เกิน 10 นาที

(หมายเหตุ: สำหรับรุ่น Junior อนุญาตให้บรรเลงสั้นกว่าได้)
2. จะต้องเป็นบทเพลงที่แตกต่างจากรอบคัดเลือก
3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับข้อแนะนำและคำติชมจากคณะกรรมการผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรแสดงผลผ่านการคัดเลือก

 

17 พฤศจิกายน 2562 : ผู้เข้าแข่งขันที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่*
18 พฤศจิกายน 2562 : ผู้เข้าแข่งขันชาวไทย
19 พฤศจิกายน 2562 : ผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติ

 

*17 พฤศจิกายน 2562 : การแข่งขันสำหรับผู้พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  (Chiang Mai Resident Contestants only)

 1. เป็นการแข่งขันเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
 2. ประกาศรางวัล Chiang Mai Prize ในรอบนี้
 3. เฉพาะรอบนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้เพลงซ้ำกับรอบคัดเลือกได้
 4. ผู้ชนะ Chiang Mai Prize ทุกรางวัลสามารถเข้าไปแข่งในรอบรองชนะเลิศได้

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Semi-Final Round)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562     (ค่าสมัคร 2,000.-บาท)
ณ ห้องบ้านร้อยจันทร์ ชั้น 7 โรงแรมปางสวนแก้ว

 

รอบนี้จะเป็นการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1. ผู้เข้าแข่งขันบรรเลง 1 หรือ 2 บทเพลงตามความถนัด ความยาวรวมไม่เกิน 15 นาที

(หมายเหตุ : สำหรับ Junior อนุญาตให้บรรเลงสั้นกว่า 15 นาที)
2. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถแสดงบทเพลงซ้ำกับบทเพลงที่ใช้ในรอบแรก
3. สำหรับผู้ชนะทุกรางวัลจาก Chiang Mai Prize ให้แสดงอย่างน้อย 2 บทเพลง ความยาวไม่เกิน 15 นาที โดยสามารถใช้บทเพลงที่ซ้ำกับรอบแรกได้
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับข้อแนะนำคำติชมจากคณะกรรมการผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรแสดงผลผ่านการคัดเลือก

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Round)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562     (ฟรีค่าสมัคร)

 

บทเพลงบังคับ: ในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันบรรเลงการแสดงในรูปแบบ Recital ความยาวประมาณ 20 นาที จะต้องเป็นบทเพลงที่แตกต่างจากรอบรองชนะเลิศ

 

หมายเหตุ:
– ไม่สามารถคืนค่าสมัครในกรณีผู้เข้าแข่งขันขอยกเลิก
– ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดหา Accompanist มาเอง


***
การแข่งขันทุกรอบเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรี

 

รางวัลสำหรับรุ่น Senior (Open Category)

รางวัล GOLD ที่ 1
ได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000.- บาท

 

รางวัล SILVER ที่ 2

ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000.- บาท

 

รางวัล BRONZE ที่ 3

ได้รับถ้วยรางวัลจากมูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000.- บาท

 

รางวัลพิเศษ  Ginastera Special Award

Ginastera Special Awards ผู้ชนะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่แสดงผลงานการประพันธ์เพลงของ Ginastera ได้ในระดับดีเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (ไม่มีเงินรางวัลสำหรับรุ่น Junior)

 

รางวัลพิเศษ Usaato Special Award
หลายรางวัลมอบโดย คุณ Usaburo Sato สำหรับรุ่น Senior (Open Category) 5,000.-บาท  (ไม่มีเงินรางวัลสำหรับรุ่น Junior)

 

รางวัลพิเศษสำหรับนักดนตรีชาวไทย

Special Award for Outstanding Thai Musician รางวัลนี้มอบให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันชาวไทยเท่านั้น สำหรับรุ่น Senior (Open Category) ได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น จำนวน 1 ใบ (ไม่มีเงินรางวัลสำหรับรุ่น Junior)

 

รางวัลพิเศษสำหรับนักดนตรีชาวเชียงใหม่

Special Award for Chiang Mai Musician รางวัลนี้มอบให้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น (ไม่มีเงินรางวัลสำหรับรุ่น Junior)

 • รางวัลเหรียญทอง (1st Prize) 20,000.- บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน (2nd Prize) 10,000.- บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง (3rd Prize) 5,000.- บาท
รางวัลสำหรับรุ่น Junior

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย (ไม่มีเงินรางวัล)
ผู้ชนะรุ่น Junior ได้ร่วมแสดงใน Winners’ Concert และผ่านเข้ารอบที่ 1 สำหรับการแข่งขันในปีถัดไปโดยไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือก

 

*** ผู้ชนะในทุกรุ่นทุกรางวัลมีสิทธิ์ในการร่วมแสดงใน Prize Winner Concert 2020

 

พิธีมอบรางวัล
 • รุ่น Junior ประกาศผลหลังจากรอบรองชนะเลิศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 • รุ่น Senior ประกาศผลระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562