งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

COMPETITION


การจัดประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

การจัดประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

กฏและกติกาการแข่งขันการประกวดดนตรี

การแข่งขันเปิดกว้างสำหรับดนตรีคลาสสิค เครื่องดนตรี/ การขับร้อง ทั้งในแบบการแสดงเดี่ยว (solo) และแบบกลุ่ม (ensemble)

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
(สำหรับคนไทย) หมดเขตรับใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน CLOSED

 

การแบ่งกลุ่มการแข่งขัน

 1. ประเภท Junior
  • a. อายุไม่เกิน 9 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
  • b. อายุระหว่าง 10-12 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
  • c. อายุระหว่าง 12-15 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

   

 2. ประเภท Senior (Open Category) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
  การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบ Open Classical Music ดนตรีทุกวง หรือ Solo แข่งร่วมกัน มีการแบ่งเป็นระดับอายุดังนี้

  • Category A. อายุต่ำกว่า 9 ปี
  • Category B. อายุระหว่าง 10-12 ปี
  • Category C. อายุระหว่าง 13-15ปี
  • Open Category อายุ 15 ปีขึ้นไป
   (สำหรับผู้ที่อยาก upgrade เป็น Category C. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น) 

   รอบการแข่งขัน รอบคัดเลือก (Preliminary Audition)

   ค่าสมัคร: 2,000 บาท

   • ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงบทเพลงถนัดความยาวไม่เกิน 10 นาที
   • สำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภท Junior อาจบรรเลงสั้นกว่า 10 นาที
   • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับข้อแนะและนำคำติชมจากคณะกรรมการ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้รับ ใบประกาศณียบัตรแสดงผลผ่านการคัดเลือก
   • ผู้ชนะในปี 2559/2560 อนุญาตให้ผ่านรอบคัดเลือกได้โดยไม่ต้อง Audition ยังต้องชำระค่าสมัครของรอบคัดเลือก (แต่ต้อง Audition รอบคัดเลือกหากเป็น Category ที่มีอายุสูงขึ้น, ต่างจากปี 2559/2560)
   • หลังจากการบรรเลงผู้เข้าแข่งขันจะได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการ

    

   –รอบคัดเลือกในเมืองไทย

    

   เชียงใหม่:
   วันที่ 27 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

   ประกาศผลรอบคัดเลือกบน website ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

   กรุงเทพฯ:
   วันที่ 21 ตุลาคม 2561 Peterson Piano Gallery

   ประกาศผลรอบคัดเลือกบน website ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

   –ประเทศจีน:
   กรุณาดูที่หน้าภาษาจีน

    

   –รอบคัดเลือกสำหรับผู้พักอาศัยในต่างประเทศ
   ผู้สมัครที่พักอาศัยในต่างประเทศสามารถส่งบันทึกการแสดงผ่าน Youtube
   ส่งภายในวันที่: 15 กันยายน 2561
   (ก่อนการแสดงผู้เข้าแข่งขันแนะนำตัวเอง ชื่อ นามสกุล หมายเลขเข้าแข่งขัน ชื่อบทเพลง เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงบทเพลงตามความถนัด ไม่เกิน 10 นาที และให้ Upload บน Youtube)

    

   การแข่งขันรอบที่ 1 (First Round)

   Date: วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2561
   ค่าสมัคร: 2,000 บาท

   จะต้องเป็นบทเพลงที่แตกต่างจากรอบคัดเลือก
   ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงบทเพลงถนัดความยาวไม่เกิน 10 นาที (สำหรับ Junior อนุญาตให้บรรเลงสั้นกว่า 10 นาทีได้)

    

   การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Semi-Final Round)

   เพื่อคัดผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 คน (วง) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

   วันที่: 14 – 15 พฤศจิกายน 2561
   ค่าสมัคร: 2,000 บาท

   ผู้เข้าแข่งขันบรรเลง 1 หรือ 2 บทเพลงตามความถนัด ความยาวรวมไม่เกิน 15 นาที
   (สำหรับ Junior อนุญาตให้บรรเลงสั้นกว่า 15 นาทีได้)

    

   การแข่งขันรองชิงชนะเลิศ (Final Round)

   วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561
   ค่าสมัคร: ฟรี

   บทเพลงบังคับ: ในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันบรรเลงการแสดงในรูปแบบ Recital ความยาวประมาณ 20 นาที
   จะต้องเป็นบทเพลงที่แตกต่างจากรอบรองชนะเลิศ
   บัตรสำหรับผู้เข้าชมราคา 300 บาท/ที่นั่ง

    


    

   • ค่าสมัครไม่สามารถคืนให้ผู้เข้าแข่งขันในกรณีที่ยกเลิก
   • ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดหา accompanist เอง
   • สำหรับการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบรองชนะเลิศ คณะกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ตัดสินโดยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด และการแข่งขันดำเนินการในเวลาเดียวกัน
   • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดอยู่ในห้องแสดงบ้านร้อยจันทร์ ตัดสินโดยคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดรวมกัน
   • การแข่งขันทุกรอบเปิดให้ผู้ชมภายนอกเข้าชมได้

    


    

   Prizes and Awards

   รางวัลสำหรับรุ่น Junior
   ผู้เข้าแข่งขันทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก รอบที่ 1 และรอบรองชนะเลิศเท่านั้น
   รางวันสำหรับรุ่น Junior แบ่งเป็น
   เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย (ไม่มีเงินรางวัล)
   ผู้ชนะรุ่น Junior ได้ร่วมแสดงใน Winners’ Concert และผ่านเข้ารอบที่ 1 สำหรับการแข่งขันในปีถัดไป โดยไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือก

   รางวัลสำหรับรุ่น Senior (Open Category)

   • รางวัล GOLD ที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ :100,000 บาท
   • รางวัล SILVER ที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจากมูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ :50,000 บาท
   • รางวัล BRONZE ที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลจากสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่ :30,000 บาท

   เชิญร่วมแสดงในงานที่มูลนิธิวงดุริยางเยาวชนฯ เป็นหน่วยงานจัดการแสดง
   รางวัลพิเศษ

   Ginastera Special Awards ผู้ชนะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษ
   สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่แสดงผลงานการประพันธ์เพลง โดย Ginastera ได้ในระดับดีเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท (ไม่มีเงินรางวัลสำหรับรุ่น Junior)
   Award for Chiang Mai Musician (รางวัลพิเศษสำหรับนักดนตรีชาวเชียงใหม่)
   รางวัลนี้มอบให้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
   Junior Category: ไม่มีเงินรางวัล

   • รางวัลเหรียญทอง (1st Prize) 10,000 บาท
   • รางวัลเหรียญเงิน (2nd Prize) 5,000 บาท
   • รางวัลเหรียญทองแดง (3rd Prize) 3,000 บาท

    

   พิธีมอบรางวัล

   • รุ่น Junior ประกาศผลหลังจากรอบรองชนะเลิศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
   • รุ่น Senior จะประกาศผลระหว่างการแสดง Concert วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

    

   นักเล่น Piano Accompaniment

   Please see “Piano Accompaniment

   อัตราค่าเช่าเปียโนสำหรับฝึกซ้อม

   ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2561
   Piano Rental