งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

COMPETITION


การจัดประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
 

การจัดประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

กฏและกติกาการแข่งขันการประกวดดนตรี

การแข่งขันแบบเปิดกว้างสำหรับเครื่องดนตรี/ขับร้อง ใน style ดนตรีคลาสิก ทั้งในแบบ แสดงเดี่ยว (solo) และแบบกลุ่ม (ensemble)

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

 

สมัครแข่งขัน การลงทะเบียน

 

การแบ่งกลุ่มการประกวด

 1. ประเภท Junior
  • a.อายุไม่เกิน 9 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
  • b.อายุระหว่าง 10-12 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
  • c.อายุระหว่าง 12-15 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
 2. ประเภท Senior (Open Category) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบ Open Classical Music ดนตรีทุกวง หรือ Solo แข่งร่วมกัน มีการแบ่งเป็นระดับอายุดังนี้
Category A อายุต่ำกว่า 9 ปี Category B อายุระหว่าง 10-12 ปี Category C อายุระหว่าง 13-15ปี และ Open Category อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับผู้ที่อยาก upgrade เป็น Category C ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น)

รอบการแข่งขัน รอบคัดเลือก (Preliminary Audition)

ค่าสมัคร: 2,000 บาท

 • ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงบทเพลงถนัดความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • สำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภท Junior อาจบรรเลงสั้นกว่า 10 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับข้อแนะและนำคำติชมจากคณะกรรมการ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้รับ ใบประกาศณียบัตรแสดงผลผ่านการคัดเลือก
 • ผู้ชนะในปี 2559/2560 อนุญาติให้ผ่านรอบคัดเลือกได้โดยไม่ต้อง Audition ยังต้องชำระค่าสมัครของรอบคัดเลือก (แต่ต้อง Audition รอบคัดเลือกหากเป็น Category ที่มีอายุสูงขึ้น, ต่างจากปี 2559/2560)
 • หลังจากการบรรเลงผู้เข้าแข่งขันจะได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการ

 

–รอบคัดเลือกในเมืองไทย

 

เชียงใหม่:
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศผลรอบคัดเลือกบน website ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
 

กรุงเทพฯ:
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 Peterson Piano Gallery

ประกาศผลรอบคัดเลือกบน website ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561
 

–ประเทศจีน:
กรุณาดูที่หน้าภาษาจีน

 

–รอบคัดเลือกสำหรับผู้พักอาศัยในต่างประเทศ
ผู้สมัครที่พักอาศัยในต่างประเทศสามารถส่งบันทึกการแสดงผ่าน Youtube
ส่งภายในวันที่:15 กันยายน 2561
ก่อนการแสดงผู้เข้าแข่งขันแนะนำตัวเอง ชื่อ นามสกุล หมายเลขเข้าแข่งขัน ชื่อบทเพลง เป็นภาษาอังกฤษ์
ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงบทเพลงตามความถนัด ไม่เกิน 10 นาที และให้ Upload บน Youtube

 

การแข่งขันรอบที่ 1 (First Round)

Date:วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2561
ค่าสมัคร: 2,000 บาท

จะต้องเป็นบทเพลงที่แตกต่างจากรอบคัดเลือก
ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงบทเพลงถนัดความยาวไม่เกิน 10 นาที (สำหรับ Junior อนุญาติให้บรรเลงสั้นกว่า 10 นาทีได้)

 

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Semi-Final Round)

เพื่อคัดผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 คน (วง) เข้าสูงรอบชิงชนะเลิศ

วันที่: 14-15 พฤศจิกายน 2561
ค่าสมัคร: 2,000 บาท

ผู้เข้าแข่งขันบรรเลง 1 หรือ 2 บทเพลงตามความถนัด ความยาวรวมไม่เกิน 15 นาที
(สำหรับ Junior อนุญาติให้บรรเลงสั้นกว่า 15 นาทีได้)

 

การแข่งขันรองชิงชนะเลิศ (Final Round)

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561
ค่าสมัคร: ฟรี

บทเพลงบังคับ: ในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันบรรเลงการแสดงในรูปแบบ Recital ความยาวประมาณ 20 นาที
จะต้องเป็นบทเพลงที่แตกต่างจากรอบรองชนะเลิศ
บัตรสำหรับผู้เข้าชมจำนวน 300 บาท/ที่นั่ง

 


 

 • ค่าสมัครไม่สามารถคืนให้ผู้เข้าแข่งขันในกรณีที่ยกเลิก
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดหา accompanist เอง
 • สำหรับการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบรองชนะเลิศ คณะกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ตัดสินโดยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด และการแข่งขันดำเนินการในเวลาเดียวกัน
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดอยู่ในห้องแสดงบ้านร้อยจันทร์ ตัดสินโดยคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดรวมกัน
 • การแข่งขันทุกรอบเปิดให้ผู้ชมภายนอกเข้าชมได้

 


 

Prizes and Awards

รางวัลสำหรับรุ่น Junior
ผู้เข้าแข่งขันทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก รอบที่ 1 และรอบรองชนะเลิศเท่านั้น
รางวันสำหรับรุ่น Junior แบ่งเป็น
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย (ไม่มีเงินรางวัล)
ผู้ชนะรุ่น Junior ได้ร่วมแสดงใน Winners’ Concert และผ่านเข้ารอบที่ 1 สำหรับการแข่งขันในปีถัดไป โดยไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือก
 
รางวัลสำหรับรุ่น Senior (Open Category)

 • รางวัล GOLD-รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz Award:100,000 บาท
 • รางวัล SILVER-รางวัลที่ 2 German Honorary Consul, Hagen Dirksen Award: 50,000 บาท
 • รางวัล BRONZE-รางวัลที่ 3 Osaka Doctor Credit Union Dr. Tatsuo Fukami Award: 30,000 บาท

 
เชิญร่วมแสดงการแสดงที่มูลนิธิวงดุริยางเยาวชนเป็นหน่วยงานจัดการแสดง
 

พิเศษ JAL (Japan Airlines) ได้รับรางวัลดีเด่นไทยนักดนตรี
หนึ่ง JAL เดินทางรอบตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปยังประเทศญี่ปุ่น (ไม่มีรางวัล Junior)
 
ผู้ชนะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษ (Ginastera Special Awards)
สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่แสดงผลงานการประพันธ์เพลง โดย Ginastera ได้ในระดับดีเยี่ยม เงินรางวัล 5,000 บาท (ไม่มีเงินรางวัลสำหรับรุ่น Junior)
 

Geoff Erik Music Conservatoire (Thailand) Award for Chiang Mai Musician (รางวัลพิเศษสำหรับนักดนตรีชาวเชียงใหม่)
รางวัลนี้มอบให้สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
Junior Category: ไม่มีเงินรางวัล

 • รางวัลเหรียญทอง (1st Prize) 10,000 บาท
 • รางวัลเหรียญเงิน (2nd Prize) 5,000 บาท
 • รางวัลเหรียญทองแดง (3rd Prize) 3,000 บาท

 

พิธีมอบรางวัล

 • รุ่น Junior ประกาศผลหลังจากรอบรองชนะเลิศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 • รุ่น Senior จะประกาศผลระหว่างการแสดง Concert วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

 

นักเล่น Piano Accompaniment

Please see “Piano Accompaniment
 

อัตราค่าเช่าเปียโนสำหรับฝึกซ้อม

ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2561
Piano Rental

 

ที่ให้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, บ้านดินกี่
แนะนำโรงแรมที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมที่จะมาร่วมงาน มหกรรมดนตรีนานาชาติและการแข่งขันดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วและโรงแรมบ้านดินกี่เป็นโรงแรมที่สะดวกสบายอยู่ติดกับห้องบ้านร้อยจันทร์ (อยู่ติดกับสระน้ำชั้น 7 ของโรงแรม) และโรงละครกาดเธียรเตอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการแข่งขันและแสดง concert ผู้เข้าแข่งขันสามารถเดินข้ามตึกไป ฝึกซ้อม shopping ทานอาหาร ชมภาพยนต์ และอื่นๆ ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว อีกทั้งอยู่ใกล้ถนนนิมมานเหมินและคูเมือง (เมืองเชียงใหม่เก่า) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วและโรงแรมบ้านดินกี่จึงเป็นสถานที่พักที่สะดวกสบายสำหรับนักดนตรี