งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

ABOUT


pianoflower-aboutpage
 
เกี่ยวกับงานมหกรรมดนตรีนานาชาติ

มหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮานาสเตร่า 2561
11-17 พฤศจิกายน 2561

สถานที่:

  1. โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
  2. Kad Performing Arts
  3. ห้องแสดงบ้านร้อยจันทร์
  4. Kad Theater

Host:
CPO
โดย มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่

Kad Suan Kaew 7th F,
21 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
โทร: 053-224-444 ต่อ 19008
FAX: 053-224-502

 

สาส์นจากคณะผู้จัดงาน

ถึงแม้ว่าดนตรีคลาสสิคในจังหวัดเชียงใหม่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้รักเสียงดนตรีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้มีวง Orchestra และกลุ่มวงดนตรีเกิดขึ้นหลายกลุ่ม แต่ทั้งนี้ นักดนตรีคลาสสิคชาวไทยก็ยังขาดโอกาสที่จะได้ร่วมบรรเลงกับศิลปินฝีมือเยี่ยมระดับนานาชาติ

ในศตวรรษที่ 20 นักประพันธ์เพลงชาว อาเจนติน่า ชื่อ Alberto Ginastera ได้ทำให้ประเทศแอฟริกาใต้มีชื่อเสียงด้านดนตรีคลาสสิค ด้วยการสนับสนุนนักดนตรีรุ่นใหม่ๆ ให้มีโอกาสก้าวสู่ระดับนานาชาติ Ginastera ได้กล่าวไว้ว่า “Your music must reach beyond the country of your origin. Do not confine yourself to boundaries” อาจแปลได้ว่า “ดนตรีของเธอ… ควรเติบโตงอกงามแผ่ขยายจากบ้านเกิดไปสู่นานานอารยประเทศ, จงอย่าตีกรอบให้กับตัวเอง”

คำพูดดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้จัดงานประสงค์จะเผยแพร่วัฒนธรรมและความสามารถด้านดนตรีคลาสสิคของชาวเชียงใหม่และเอเชีย ให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นอย่างแพร่หลาย ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติและวัฒนธรรม โดยการแสดงครั้งนี้จะมีการแสดงร่วมกันของสุดยอดศิลปินระดับนานาชาติหลายท่าน จากหลายประเทศร่วมบรรเลงดนตรีกับนักดนตรีชาวไทย คณะผู้จัดทำได้จัดงานมหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ฮีนาสเตร่าขึ้นในปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100ปี ของ Alberto Ginastera

ในการจัดครั้งที่ 1 ในปี 2559 และ ครั้งที่ 2 ในปี 2560 งานมหกรรมดนตรีนานาชาติและการแข่งขันดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าได้รับเสียงตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราจึงได้จัดงานมหกรรมดนตรีนานาชาติและการแข่งขันดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะขึ้นจัดระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2561

โดยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีแล้วยังจัดให้มีการแข่งขันการบรรเลงดนตรีคลาสสิค ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องบรรเลงดนตรี ที่เปี่ยมด้วยความไพเราะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานครั้งนี้ จะทำให้ค้นพบและสนับสนุนนักดนตรีดาวรุ่งชาวอาเซียนให้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไป

ตัวอักษรอาจบรรยายสเน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ได้ไม่หมด ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามสงบร่มรื่น ผู้คนที่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใส หรือจะเป็นความสุขที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้าง เสือ หรือผีเสื้อ คณะผู้จัดงานหวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจทั้งในด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ มาเป็นแรงจูงใจให้ชาวโลกได้รู้จักและประทับใจเมืองเชียงใหม่มากขึ้น

คณะผู้จัดงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า 2561