งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

ABOUT


pianoflower-aboutpage
งานมหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ ฮานาสเตร่า 2561
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562

สถานที่

  1. Kad Performing Arts
  2. ห้องแสดงบ้านร้อยจันทร์ ชั้น 7 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
  3. โรงละครกาดเธียเตอร์
  4. มหาวิทยาลัยพายัพ

Host
CPO
มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่

Kad Suan Kaew 7th F,
21 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร: 053-224-444 ต่อ 19008
FAX: 053-224-502

 

สาส์นจากคณะผู้จัดงาน

ดนตรีคลาสสิคในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจากผู้รักในดนตรีทั้งชาวไทยและต่างชาติ เกิดวงออร์เครสตรา (Orchestra) ขนาดเล็ก-ใหญ่หลายวง แต่นักดนตรีคลาสสิคชาวไทยก็ยังขาดโอกาสที่จะได้ร่วมบรรเลงกับศิลปินฝีมือเยี่ยมระดับนานาชาติ

 

ในศตวรรษที่ 20 นักประพันธ์เพลงชาวอาเจนติน่า คุณ Alberto Ginastera (อัลเบลโต
ฮีนาสเตร่า) ทำให้ประเทศอเมริกาใต้มีชื่อเสียงด้านดนตรีคลาสสิคอย่างมากด้วยการสนับสนุนนักดนตรีรุ่นใหม่ ๆ ให้มีโอกาสก้าวสู่ระดับนานาชาติ Ginastera กล่าวว่า “Your music must reach beyond the country of your origin. Do not confine yourself to boundaries” อาจแปลได้ว่า (ดนตรีของเธอ… ควรเติบโตงอกงามแผ่ขยายจากบ้านเกิดไปสู่นานาอารยประเทศ, จงอย่าตีกรอบให้กับตัวเอง) คำพูดดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้จัดงานประสงค์จะเผยแพร่วัฒนธรรมและความสามารถด้านดนตรีคลาสสิคของชาวเชียงใหม่และเอเชียให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้น โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติและวัฒนธรรม การแสดงจะรวมสุดยอดศิลปินระดับนานาชาติจากหลายประเทศร่วมบรรเลงดนตรีกับนักดนตรีชาวไทย

 

มหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีคลาสสิคนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า 2019” (Chiang Mai Ginastera International Music Festival and Competition 2019) จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ Alberto Ginastera และในปี 2562 นี้ ถือเป็นปีที่สี่ที่จะจัดงาน โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

นอกจากการจัดแสดงดนตรีจากศิลปินนานาชาติ แล้วยังจัดให้มีการแข่งขันการบรรเลงดนตรีคลาสสิค ซึ่งเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันโดยแบ่งตามประเภท ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องบรรเลงดนตรีที่เปี่ยมด้วยความไพเราะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง

 

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ค้นพบและสนับสนุนนักดนตรีดาวรุ่งให้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ทั่วโลกได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณี และความงามของเมืองเชียงใหม่

คณะกรรมการจัดงาน CGIMF