งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

ABOUT


pianoflower-aboutpage
 

เกี่ยวกับงานมหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ ฮานาสเตร่า 2561
วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2561

สถานที่:

  1. โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
  2. Kad Performing Arts
  3. ห้องแสดงบ้านร้อยจันทร์
  4. Kad Theater

Host:
CPO
โดย มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่

Kad Suan Kaew 7th F,
21 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร: 053-224-444 ต่อ 19008
FAX: 053-224-502

 

สาส์นจากคณะผู้จัดงาน

ดนตรีคลาสสิคในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจากผู้รักในดนตรีทั้งชาวไทยและต่างชาติ เกิดวงออเครสตรา (Orchestra) ขนาดเล็ก-ใหญ่หลายวง แต่นักดนตรีคลาสสิคชาวไทยก็ยังขาดโอกาสที่จะได้ร่วมบรรเลงกับ ศิลปินฝีมือเยี่ยมระดับนานาชาติ
 
ในศตวรรษที่ 20 นักประพันธ์เพลงชาวอาเจนติน่า คุณ Alberto Ginastera (อัลเบลโต ฮีนาสเตร่า) ทำให้ประเทศอเมริกาใต้มีชื่อเสียงด้านดนตรีคลาสสิคอย่างมากด้วยการสนับสนุนนักดนตรีรุ่นใหม่ ๆ ให้มีโอกาสก้าวสู่ระดับนานาชาติ Ginastera กล่าวว่า “Your music must reach beyond the country of your origin. Do not confine yourself to boundaries” อาจแปลได้ว่า (ดนตรีของเธอ… ควรเติบโตงอกงามแผ่ขยายจากบ้านเกิดไปสู่นานาอารยประเทศ, จงอย่าตีกรอบให้กับตัวเอง) คำพูดดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้จัดงานประสงค์จะเผยแพร่วัฒนธรรมและความสามารถด้านดนตรีคลาสสิคของชาวเชียงใหม่และเอเชียให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้น โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติและวัฒนธรรม การแสดงจะรวมสุดยอดศิลปินระดับนานาชาติจากหลายประเทศร่วมบรรเลงดนตรีกับนักดนตรีชาวไทย
งานมหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ฮีนาสเตร่าจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ Alberto Ginastera และครั้งที่ 2 ในปี 2560 ตามลำดับ การจัดงานฯ ได้รับเสียงตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
 
ในปี 2561 นี้ ถือเป็นปีที่สามที่จะจัดงาน “มหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ฮีนาสเตร่า 2018” ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยในการจัดงานมหกรรมดนตรีนานาชาติครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวงออเครสตราระดับนานาชาติ “วง Shanghai Philharmonic Orchestra (SPO)” มาบรรเลงในฐานะ Guest Orchestra ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยทาง SPO จะบรรเลงบทเพลง Glorious ที่ประพันธ์ขึ้น โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา, Festival Director บทเพลง Piano Concerto ของ Ginastera โดยมี Atsuko Seta, Artist Director บรรเลงเปียโน และบทเพลง Symphony no. 7 ของ Ludwig Van Beethoven สมาชิกบางส่วนของวง SPO ร่วมบรรเลงบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ของ Peter Tchaikovsky ในบทเพลง 1812 Overtureและ Symphony no. 4 ร่วมกับ “วง Chiangmai Symphony Orchestra” ในการแสดงดนตรี Gala Night Concert วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ด้วย
 
นอกจากการแสดงดนตรีแล้วยังจัดให้มีการแข่งขันการบรรเลงดนตรีคลาสสิค ซึ่งเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันโดยแบ่งตามประเภท ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องบรรเลงดนตรีที่เปี่ยมด้วยความไพเราะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง
 
คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ค้นพบและสนับสนุนนักดนตรีดาวรุ่งชาวอาเซียนให้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ให้ทั่วโลกได้สัมผัสความงาม ของเมือง ธรรมชาติ ผู้คนที่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใส และมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา
 

คณะผู้จัดงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า 2561