งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

JURY


Please see English page for our juries bio.

EduardoVignette Honorable Artistic Director, Head of Judging Committee

Eduardo Delgado

(Pianist, Argentina)

mekara Head of Executive Committee

Chaipruck Mekara

(Conductor, Thailand)

atsuko Artistic Director

Atsuko Seta

(Pianist, Japan)

Asep Hidayat
Asep Hidayat
(Cello, Indonesia)

Voytek Soko
Voytek Soko
(Tenor, Poland )

Pham Truong Son<
Pham Truong Son
(Violin, Vietnam)

Esti Rofe
Esti Rofe
(Flute, Israel )

ricky
Ricky Tsang
(Piano, Hong Kong-China)

DanielPittman
Daniel Pittman, D.M.A.
(Conductor, USA)

Alessio Monti
Alessio Monti
(Guitar, Italy)

 

Chiang Mai Audition

Annette George
Annette George
(Flute, USA )

Krit Mekara
Krit Mekara
(Violin, Thailand)

Jakaphan Chaiya
Jakaphan Chaiya
(Trumpet, Thailand)

 

Bangkok Audition


Eri Nakagawa
(Piano, Japan)


Bakhtiyor Allaberganov
(Piano, Uzbekistan )

 spacer