งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

JURY


Please see English page for our juries bio.

EduardoVignette Honorable Artistic Director, Head of Judging Committee

Eduardo Delgado

(Pianist, Argentina)

mekara Head of Executive Committee

Chaipruck Mekara

(Conductor, Thailand)

atsuko Artistic Director

Atsuko Seta

(Pianist, Japan)

ChristianChristian Lavernier
(Guitar, Italy)

duoDuo Karolina Mikołajczyk
& Iwo Jedynecki
(Violin and Accordion,
Poland )

Son-violinPham Truong Son
(Violin, Vietnam)

luisaLuisa Sello
(Flute, Italy )

ChoveauxFrançoise Choveaux
(Composer & Pianist, France)

Daniel PittmanDaniel Pittman, D.M.A.
(Conductor, USA)

 

Chiang Mai Audition

Annette George
Annette George
(Flute, USA )

Krit Mekara
Krit Mekara
(Violin, Thailand)

Jakaphan Chaiya
Jakaphan Chaiya
(Trumpet, Thailand)

bookBook Kitavadhana
(Baritone, Thailand)

ginaGina Ryan
(Percussion, Canada)

MaykinMaykin Lerttamrab
(Piano, Thailand)

JudithUtleyJudith Utley
(Harp, USA )

Ayu-NamtepAyu Namtep
(Chorus , Thailand)

and

Atsuko Seta
Chaipruck Mekara