งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

CONTACT


ติดต่อเรา!

ชื่อของคุณ (จำเป็นต้องใช้)

อีเมล (จำเป็นต้องใช้)

ข่าวสาร

Thai and English:
jjcadenza5@gmail.com

日本語 and English:
festival@chiangmai-imf.com

The Chiangmai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation
Kad Suan Kaew, 21 Huay Kaew Rd, T.Suthep, A.Muang Chiang Mai 50200 THAILAND
TEL: 053-224-444 Ext. 19008 FAX: 053-224-502