งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

  • เกี่ยวกับงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

Music Festival and Competition 2017

12 – 18 พฤศจิกายน 2017
ในการจัดครั้งที่ 1 ในปี 2559 ได้รับเสียงตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราจึงได้จัดงานมหกรรมดนตรีนานาชาติและการแข่งขันดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะขึ้นจัดระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2560

 
 
นับเป็นครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า ขึ้นภายในเมืองเก่าที่งดงามแห่งนี้ งานมหกรรมดนตรีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้รักในเสียงดนตรีคลาสิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะผู้ชมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านการบรรเลง/ขับร้องดนตรีคลาสิก เพื่อเผยแพร่ความเป็นศิลปะด้านเสียงเพลงให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนานาชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามของดนตรีประเภทนี้ได้มากขึ้น และเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านดนตรีของภูมิภาคต่อไปมหกรรมดนตรีฯ

งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า
ณ จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมและการแสดงดนตรี

กิจกรรมการประกวดการแข่งขันดนตรีจากนักดนตรีนานาชาติและการแสดงดนตรี โดยศิลปินที่มีฝีมือและชื่อเสียงระดับนานาชาติการประกวดแข่งขันดนตรี

การจัดการประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดย มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม่ ประเทศไทยคณะกรรมการตัดสินการประกวด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ


 
 


delgado-top