งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

  • CGIMF Competition’s Prize Winner Concerts : June 30, 2018

Music Festival and Competition 2018

งานมหกรรมดนตรีและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า ได้รับเสียงตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากการจัดงานปี 2559 ปี 2560 และในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 

2018 COMPETITION

 
Award Winners of the 2017 Competition

  • 2017 Competition Award Winners

 
ในปี 2561 นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้รักในเสียงดนตรีคลาสิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะผู้ชมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านการบรรเลง/ขับร้องดนตรีคลาสิก เพื่อเผยแพร่ความเป็นศิลปะด้านเสียงเพลงให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนานาชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามของดนตรี และเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านดนตรีของภูมิภาคต่อไปมหกรรมดนตรีฯ

งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า
ณ จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมและการแสดงดนตรี

กิจกรรมการประกวดการแข่งขันดนตรีจากนักดนตรีนานาชาติและการแสดงดนตรี โดยศิลปินที่มีฝีมือและชื่อเสียงระดับนานาชาติการประกวดแข่งขันดนตรี

การจัดการประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดย มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม่ ประเทศไทยคณะกรรมการตัดสินการประกวด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ


 
 


delgado-top