งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

  • เกี่ยวกับงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

Music Festival and Competition 2017

12 – 18 พฤศจิกายน 2017
ในการจัดครั้งที่ 1 ในปี 2559 ได้รับเสียงตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราจึงได้จัดงานมหกรรมดนตรีนานาชาติและการแข่งขันดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะขึ้นจัดระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2560

 
 
นับเป็นครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า ขึ้นภายในเมืองเก่าที่งดงามแห่งนี้ งานมหกรรมดนตรีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้รักในเสียงดนตรีคลาสิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะผู้ชมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านการบรรเลง/ขับร้องดนตรีคลาสิก เพื่อเผยแพร่ความเป็นศิลปะด้านเสียงเพลงให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนานาชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามของดนตรีประเภทนี้ได้มากขึ้น และเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านดนตรีของภูมิภาคต่อไปมหกรรมดนตรีฯ

งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า
ณ จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมและการแสดงดนตรี

กิจกรรมการประกวดการแข่งขันดนตรีจากนักดนตรีนานาชาติและการแสดงดนตรี โดยศิลปินที่มีฝีมือและชื่อเสียงระดับนานาชาติการประกวดแข่งขันดนตรี

การจัดการประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดย มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม่ ประเทศไทยคณะกรรมการตัดสินการประกวด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ
E.Delgado Piano Recital

[Nov 13, 19:30] Eduardo Delgado plays Schumann, Guastavino and ChopinThe Four Seasons

[Nov 14, 19:30] The Four Seasons by Vivaldi and Piazzolla with Pham Truong Son, Asep Hidayat and Atsuko SetaGuest Artists Concert

[Nov 15, 19:30] Works by Bach, Ginastera, Satasate, Bach-Busoni. Asep Hidayat, Alessio Monti, Atsuko Seta, Esti Rofé, and Ricky TsangTRE VOCI -the Tenors

[Nov 18, 15:00] TRE VOCI – THE TENORS Concert. Music from Opera, Broadway Musical, Italian Canzone and Many more


 
 


delgado-top