งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

  • การจัดประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Notice of Cancellation of the 2020 CGIMF

หลังจากที่ได้ปรึกษากับคณะผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกส่วนทุกคนมีความปลอดภัย คณะผู้จัดงานได้ตัดสินใจที่จะงดการจัดงานมหากรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่า 2020 ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และอาจมีความเป็นไปได้ในการระบาดระลอก 2 หรือ 3 เพราะยังไม่มีการค้นพบวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัสตัวนี้ คณะทำงานจึงได้ตัดสินใจยกเลิกการจัดงานเพื่อให้มีความปลอดภัยกับทุกฝ่าย ถึงแม้ว่าจะมีหลายส่วนรู้สึกเสียดาย กังวลใจ แต่การตัดสินใจนี้จากข้อมูลวันนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของทุกคน

ทางคณะทำงานขอขอบคุณทุกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนทางทีมงานมาโดยตลอด เราหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเช่นเคย สำหรับการจัดงานมหกรรมดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าในปี 2021

ขอขอบคุณ

CGIMF TEAM

 

Award Winners of the 2017 Competition

  • 2017 Competition Award Winners

จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ ฮีนาสเตร่า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้รักในเสียงดนตรีคลาสิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะผู้ชมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านการบรรเลง/ขับร้องดนตรีคลาสิก เพื่อเผยแพร่ความเป็นศิลปะด้านเสียงเพลงให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนานาชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามของดนตรี และเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านดนตรีของภูมิภาคต่อไปมหกรรมดนตรีฯ

งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า
ณ จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมและการแสดงดนตรี

กิจกรรมการประกวดการแข่งขันดนตรีจากนักดนตรีนานาชาติและการแสดงดนตรี โดยศิลปินที่มีฝีมือและชื่อเสียงระดับนานาชาติการประกวดแข่งขันดนตรี

การจัดการประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดย มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม่ ประเทศไทยคณะกรรมการตัดสินการประกวด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ

 

 


delgado-top