งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

  • CGIMF Competition’s Prize Winner Concerts : June 30, 2018

Music Festival and Competition 2018

11-17 พฤศจิกายน 2018
ในการจัดครั้งที่ 1 ในปี 2559 และ ครั้งที่ 2 ในปี 2560 งานมหกรรมดนตรีนานาชาติและการแข่งขันดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าได้รับเสียงตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราจึงได้จัดงานมหกรรมดนตรีนานาชาติและการแข่งขันดนตรีนานาชาติฮีนาสเตร่าขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะขึ้นจัดระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2561
 

2018 COMPETITION APPLICATION IS NOW OPEN

 
Award Winners of the 2017 Competition

  • 2017 Competition Award Winners

 
นับเป็นครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า ขึ้นภายในเมืองเก่าที่งดงามแห่งนี้ งานมหกรรมดนตรีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้รักในเสียงดนตรีคลาสิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะผู้ชมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านการบรรเลง/ขับร้องดนตรีคลาสิก เพื่อเผยแพร่ความเป็นศิลปะด้านเสียงเพลงให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนานาชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามของดนตรีประเภทนี้ได้มากขึ้น และเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านดนตรีของภูมิภาคต่อไปมหกรรมดนตรีฯ

งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า
ณ จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมและการแสดงดนตรี

กิจกรรมการประกวดการแข่งขันดนตรีจากนักดนตรีนานาชาติและการแสดงดนตรี โดยศิลปินที่มีฝีมือและชื่อเสียงระดับนานาชาติการประกวดแข่งขันดนตรี

การจัดการประกวดการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดย มูลนิธิวงดุริยางคเยาวชนเชียงใหม่ ประเทศไทยคณะกรรมการตัดสินการประกวด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ


 
 


delgado-top