งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

คอนเสิร์ตได้ถูกยกเลิกแล้ว

คอนเสิร์ตได้ถูกยกเลิกแล้ว

คอนเสิร์ตได้ถูกยกเลิกแล้ว


ขอกราบเรียนแจ้ง สารน์จากคณะทำงาน พร้อมกับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของในหลวง พ่อหลวงของชาวไทย ทางทีมงานเรียนแจ้งงดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในช่วงระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ” CPO Garla Concert ” ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ขอเรียนแจ้งพร้อมกันมา ณ โอกาสนี้

เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน รวมถึงผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตของทางโครงการทุกคอนเสิร์ต ตั้งแต่วันที่ 10-15 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบ้านร้อยจันทร์ ชั้น 7 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว และ Cancelled Concert
15 October 2016 , 7.30 pm @ KAD Theater

ท่านสามารถ
1.) หากท่านต้องการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินค่าบัตรชมคอนเสิร์ตเข้ามูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ CPO. โดยให้ท่านได้ขอแสดงเจตจำนงค์ รับใบเสร็จรับเงินได้ที่ ชั้น7 โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว โทร 053 224488 หรือ 086 6542132 ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

2.) หากต้องการรับเงินค่าบัตรคืน กรุณาโทรมาที่เบอร์ 053 224488 หรือ 086 6542132 ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. คืนบัตรได้ที่ ชั้น7 โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

ขอเรียนแจ้งมายังทุกท่าน
ขอบพระคุณคะ