งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

Bangkok

กรุงเทพฯ – ประกาศของผู้เข้าแข่งขันที่ประสบความสำเร็จ

Junior A Ms. Sirima Pholtape / Piano / Thai Mr. Pasit Wattanalekhawong / Piano/ Thai Junior B Ms. Pornapas Kijoran / Piano Solo/ Thai Junior C No qualifier Open Category Mr.Supat Hanpatanachai / Saxophone/ Thai Mr. Chinnawat Themkumkwun / Classical Guitar/ Thai Mr. Songklod Nunthakasem / Trombone/ Thai Arumirai Clarinet…