งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

เชียงใหม่

เชียงใหม่ – ประกาศของผู้เข้าแข่งขันที่ประสบความสำเร็จ

วันที่ 10 กันยายน 2559 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ Junior A Category Miss Varint Wongratanaphisan Miss Xinyi Gu Junior B Category Miss Julian Wong Mr. Jetniphat Haemanwichian Miss Matchima Promguntha Miss Ravint Wongratanaphisan Miss Ravint Wongratanaphisan and Miss Porjai Rangsri Mr. Steve Parfitt Mr. Aksel Sousek Moe Miss Porjai Rangsri Junior C Category…