งานมหกรรมและการแข่งขันดนตรีนานาชาติ เชียงใหม่ฮีนาสเตร่า

ENTRY


กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าผู้สมัครไม่ได้รับ email ตอบกลับเรื่องการชำระค่าสมัคร ขอให้กรอกใบสมัครอีกครั้ง หรือติดต่อคณะผู้จัดผ่านทาง email ขอบคุณครับ
 
หากผู้เข้าแข่งขันมีปัญหาหาเรื่องการส่ง email ของ Yahoo ขอความกรุณาเปลี่ยนใช้ email อื่นๆ สำหรับการติดต่อกับทาง CGIMF ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
 

ชื่อ (จำเป็น)
 
ชื่อวงดนตรี: สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นวงดนตรีให้กรอกรายชื่อสมาชิกทุกคนลงในช่อง ข้อความผู้สมัคร (ด้านล่าง)
 

Email (จำเป็น)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (จำเป็น)

ที่อยู่

สัญชาติ (จำเป็น)

วันเกิด-วัน/เดือน/ปี (จำเป็น)

อายุของผู้สมัคร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (จำเป็น)

ประเภท (จำเป็น)

เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน (จำเป็น)

ชื่อของเพลง / นักแต่งเพลง (จำเป็น)

โปรดเลือกสถานที่สำหรับแข่งรอบคัดเลือก (จำเป็น)
 เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ประเทศจีน Youtube Video

 

กรุณา upload หรือ scan สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport เป็น JPG ขนาดไม่เกิน 500KB
Ensemble Participation: Please send IDs for each members.
 
 

ข้อความผู้สมัคร